سنسور های صنعتی دارای ساختار حساس به کمیت های فشار،حرارت،رطوبت و دما می باشند.سنسور های صنعتی در دسته بندی های سنسورهای بدون تماس،سنسور های مجاورتی،سنسورهای نوری، سنسور خازنی، سنسور القایی، سنسور التراسونیک وسنسور تشخیص کد رنگ قرار دارند.

هیچ محصولی یافت نشد.