تجهیزات ضد انفجار در مکان ها و تاسیساتی که ریسک و احتمال آنش سوزی بالایی دارند برای حفاظت از تجهیزات برقی مورد استفاده قرار می گیرند. تجهیزات ضد انفجار از ایجاد عوامل اشتعال محیط جلوگیری به عمل می آورند.

Rate this product

هیچ محصولی یافت نشد.