لیمیت سوئیچ و میکرو سوئیچ ها با یک مکانیزم عملگر،محدودیت حرکت متحرکهایی همچون کنتاکت ها را با فشار فیزیکی بسیار کوچک بوجود آورده وعمل قطع و وصل این متحرک ها را فراهم می آورند.

نمایش یک نتیجه

Show sidebar
نمایش 9 24 36
خروج
خروج
خروج
خروج
خروج
خروج
خروج
خروج
خروج
خروج
خروج
خروج