پایه بیمتال یک رابط اتصالی برای بیمتال با کنتاکتوری می باشد که از لحاظ ابعادی با هم تطابق نداشته باشند. پایه بیمتال کنتاکتور در تیپ های مختلف متناسب با ابعاد کنتاکتورها تولید می شوند.
02133988516

{
“@context”: “https://schema.org/”,
“@type”: “Product”,
“name”: “پایه بی متال”,
“image”: [
“https://tehranbargh.com/wp-content/uploads/2019/06/27.jpg”
],
“description”: “پایه بیمتال یک رابط اتصالی برای بیمتال با کنتاکتوری می باشد که از لحاظ ابعادی با هم تطابق نداشته باشند. پایه بیمتال کنتاکتور در تیپ های مختلف متناسب با ابعاد کنتاکتورها تولید می شوند.”,
“sku”: “C14”,
“mpn”: “1123”,
“brand”: {
“@type”: “Thing”,
“name”: “هیوندای”
},
“review”: {
“@type”: “Review”,
“reviewRating”: {
“@type”: “Rating”,
“ratingValue”: “4”,
“bestRating”: “5”
},
“author”: {
“@type”: “Person”,
“name”: “Admin”
}
},
“aggregateRating”: {
“@type”: “AggregateRating”,
“ratingValue”: “4.8”,
“reviewCount”: “120”
},
“offers”: {
“@type”: “Offer”,
“url”: “https://example.com/anvil”,
“priceCurrency”: “Toman”,
“price”: “91000”,
“priceValidUntil”: “2021-11-05”,
“itemCondition”: “https://schema.org/UsedCondition”,
“availability”: “https://schema.org/InStock”,
“seller”: {
“@type”: “Organization”,
“name”: “تهران برق”
}
}
}

نمایش دادن همه 5 نتیجه

Show sidebar