کابل شبکه از کابل های ارتباطی دستگاه ها به شمار می روند. کابل های شبکه وظیفه ارتباط بین سیستمهایی هچون کامپوتر، سیستمهای اینترتی همچون سرورها و دوربینهای مدار بسته و دیگر موارد را برعهده دارند.

هیچ محصولی یافت نشد.