بوبین از لوازم جانبی کنتاکتور می باشد. بوبین یک قطعه القاگر الکترونیکی با یکسیم پیچ هسته ای می باشد. در هنگام تغییر عبور جریان بوبین مخالفت نموده و به صورت ولتاژ القایی این مخالفت را نشان می دهد.

Show sidebar
نمایش 9 24 36
خروج
خروج
خروج
خروج
خروج
خروج
خروج
خروج