موتور MOT براساس رنج جریان و قابلیت نصب بر روی کلید اتوماتیک های کامپکت در انواع حرارتی، مغناطیسی و الکترونیکی به تولید می رسد. موتورها همچنین براساس ولتاژ کاری ورودی قابل تنظیم و غیزقابل تنظیم نیز در انواع مختلف تقسیم بندی می شود.

Show sidebar