پلاتین کنتاکت اصلی کنتاکتور از دو جزء کنتاکت ثابت و کنتاکت متحرک تشکیل شده است. پلاتین کنتاکتور نقش هسته را دارد و بیشترین میزان جریان را می تواند تحمل کند.

Showing 1–9 of 21 results

Show sidebar