کلید اتوماتیک هوایی در مراکز صنعتی و تاسیساتی عموما” در تابلو های برق که دارای جریان برق بالایی از 630 تا 6300 آمپر هستند کاربرد دارند. کلید اتوماتیک هوایی بوسیله رله هایی که خاصیت صدور فرمان با تاخیر دارند اقدام به قطع جریان به صورت مرحله ای می کند.

نمایش 1–12 از 16 نتیجه

Show sidebar
نمایش 9 24 36
خروج

کلید اتوماتیک هوایی 1000 آمپر UAS ثابت هیوندایی

16,658,000 تومان
خرید اینترنتی کلید اتوماتیک هوایی 1000 آمپر UAS ثابت هیوندایی، با کمترین قیمت در فروشگاه اینترنتی تهران برق کلیه محصولات
خروج

کلید اتوماتیک هوایی 1000 آمپر UAS کشویی هیوندایی

خرید اینترنتی کلید اتوماتیک هوایی 1000 آمپر UAS کشویی هیوندایی، با کمترین قیمت در فروشگاه اینترنتی تهران برق کلیه محصولات
خروج

کلید اتوماتیک هوایی 1250 آمپر UAS ثابت هیوندایی

17,395,000 تومان
خرید اینترنتی کلید اتوماتیک هوایی 1250 آمپر UAS ثابت هیوندایی، با کمترین قیمت در فروشگاه اینترنتی تهران برق کلیه محصولات
خروج

کلید اتوماتیک هوایی 1250 آمپر UAS کشویی هیوندایی

خرید اینترنتی کلید اتوماتیک هوایی 1250 آمپر UAS کشویی هیوندایی، با کمترین قیمت در فروشگاه اینترنتی تهران برق کلیه محصولات
خروج

کلید اتوماتیک هوایی 1600 آمپر UAS ثابت هیوندایی

18,132,000 تومان
خرید اینترنتی کلید اتوماتیک هوایی 1600 آمپر UAS ثابت هیوندایی، با کمترین قیمت در فروشگاه اینترنتی تهران برق کلیه محصولات
خروج

کلید اتوماتیک هوایی 1600 آمپر UAS کشویی هیوندایی

خرید اینترنتی کلید اتوماتیک هوایی 1600 آمپر UAS کشویی هیوندایی، با کمترین قیمت در فروشگاه اینترنتی تهران برق کلیه محصولات
خروج

کلید اتوماتیک هوایی 2000 آمپر UAS ثابت هیوندایی

23,438,000 تومان
خرید اینترنتی کلید اتوماتیک هوایی 2000 آمپر UAS ثابت هیوندایی، با کمترین قیمت در فروشگاه اینترنتی تهران برق کلیه محصولات
خروج

کلید اتوماتیک هوایی 2000 آمپر UAS کشویی هیوندایی

خرید اینترنتی کلید اتوماتیک هوایی 2000 آمپر UAS کشویی هیوندایی، با کمترین قیمت در فروشگاه اینترنتی تهران برق کلیه محصولات
خروج

کلید اتوماتیک هوایی 2500 آمپر UAS ثابت هیوندایی

28,000,000 تومان
خرید اینترنتی کلید اتوماتیک هوایی 2500 آمپر UAS ثابت هیوندایی، با کمترین قیمت در فروشگاه اینترنتی تهران برق کلیه محصولات
خروج

کلید اتوماتیک هوایی 2500 آمپر UAS کشویی هیوندایی

خرید اینترنتی کلید اتوماتیک هوایی 2500 آمپر UAS کشویی هیوندایی، با کمترین قیمت در فروشگاه اینترنتی تهران برق کلیه محصولات
خروج

کلید اتوماتیک هوایی 3200 آمپر UAS ثابت هیوندایی

33,000,000 تومان
خرید اینترنتی کلید اتوماتیک هوایی 3200 آمپر UAS ثابت هیوندایی، با کمترین قیمت در فروشگاه اینترنتی تهران برق کلیه محصولات
خروج

کلید اتوماتیک هوایی 3200 آمپر UAS کشویی هیوندایی

خرید اینترنتی کلید اتوماتیک هوایی 3200 آمپر UAS کشویی هیوندایی، با کمترین قیمت در فروشگاه اینترنتی تهران برق کلیه محصولات