نمایش 1–12 از 39 نتیجه

نمایش 9 24 36

کابل تلفن هوایی 0/4*2*10 کابل کرمان و کاویان

330,000 
کابل تلفن هوایی 0/4*2*10 کابل کرمان و کاویان کابلهایی هوایی به صورت نصب روکار روی دیوار یا سقف یا سینی

کابل تلفن هوایی 0/4*2*100 کابل کرمان و کاویان

2,280,000 
کابل تلفن هوایی 0/4*2*100 کابل کرمان و کاویان کابلهایی هوایی به صورت نصب روکار روی دیوار یا سقف یا سینی

کابل تلفن هوایی 0/4*2*15 کابل کرمان و کاویان

410,000 
کابل تلفن هوایی 0/4*2*15 کابل کرمان و کاویان کابلهای هوایی به صورت نصب روکار روی دیوار یا سقف یا سینی

کابل تلفن هوایی 0/4*2*20 کابل کرمان و کاویان

550,000 
کابل تلفن هوایی 0/4*2*20 کابل کرمان و کاویان کابلهای هوایی به صورت نصب روکار روی دیوار یا سقف یا سینی

کابل تلفن هوایی 0/4*2*200 کابل کرمان وکاویان

4,350,000 
کابل تلفن هوایی 0/4*2*200 کابل کرمان وکاویان کابلهای تلفن هوایی به صورت نصب روکار روی دیوار یا سقف یا سینی

کابل تلفن هوایی 0/4*2*25 کابل کرمان و کرمان

660,000 
کابل تلفن هوایی 0/4*2*25 کابل کرمان و کرمان کابلهای هوایی به صورت نصب روکار روی دیوار یا سقف یا سینی

کابل تلفن هوایی 0/4*2*32 کابل کرمان و کاویان

780,000 
کابل تلفن هوایی 0/4*2*32 کابل کرمان و کاویان کابلهای هوایی به صورت نصب روکار روی دیوار یا سقف یا سینی

کابل تلفن هوایی 0/4*2*40 کابل کرمان و کاویان

990,000 
کابل تلفن هوایی 0/4*2*40 کابل کرمان و کاویان کابلهای هوایی به صورت نصب روکار روی دیوار یا سقف یا سینی

کابل تلفن هوایی 0/4*2*45 کابل کرمان و کاویان

1,100,000 
کابل تلفن هوایی 0/4*2*45 کابل کرمان و کاویان کابلهای هوایی به صورت نصب روکار روی دیوار یا سقف یا سینی

کابل تلفن هوایی 0/4*2*50 کابل کرمان و کاویان

1,220,000 
کابل تلفن هوایی 0/4*2*50 کابل کرمان و کاویان کابلهای هوایی به صورت نصب روکار روی دیوار یا سقف یا سینی

کابل تلفن هوایی 0/4*2*60 کابل کرمان و کاویان

1,500,000 
کابل تلفن هوایی 0/4*2*60 کابل کرمان و کاویان کابلهای هوایی به صورت نصب روکار روی دیوار یا سقف یا سینی

کابل تلفن هوایی 0/5*2*10 کابل کرمان و کاویان

410,000 
کابل تلفن هوایی 0/5*2*10 کابل کرمان و کاویان کابلهای هوایی به صورت نصب روکار روی دیوار یا سقف یا سینی