رله شنت از لوازم چانبی ارسال فرمان کلید اتوماتیک می باشد. رله شنت دارای یک آهنربای الکتریک است هنگام عبور جریان حالت آهنربایی پیدا می کند. رله شنت در دو نوع رله شنت قطع کننده و رله شنت وصل کننده تولید می شود.

Show sidebar
نمایش 9 24 36
خروج
خروج
خروج
خروج
خروج
خروج