اینترلاک مکانیکی از مکانیسم های قطع و وصل در کنتاکتورها می باشند. اینترلاک مکانیکی موجب می شود در هنگام قطع جریان یک کنتاکتور ، کنتاکتور دیگر به عمل خود ادامه دهد و جریان آن قطع نشود.

نمایش یک نتیجه

Show sidebar
خروج
خروج
خروج
خروج