زمانیکه از وسایل برقی استفاده می کنیم، باید هر زمانی که بخواهیم بتوانیم آن را به واسطه ی یک کلید، قطع و وصل کنیم. حال زمانی که صحبت از استفاده از دستگاه های صنعتی مثل موتورها به میان می آید، ابزار قطع و وصل آن ها کنتاکتور نامیده می شود. می توان گفت کنتاکتور یک کلید کنترل شونده برای کلید زنی یک مدار قدرت است.
در واقع کنتاکتور یک کلید مغناطیسی وابسته به برق است که با استفاده از جریان کوچک، یک جریان بزرگ را قطع و وصل می کند. در واقع این کنترل جریان، به صورت دستی انجام نمی شود. جریان کوچکی به کنتاکتور فرستاده می شود و متوجه می شود که باید کلید داخلی روشن باشد و زمانی که جریان کوچک قطع شود متوجه می شود که باید کلید داخلی در حالت قطع باشد.

جهت هرگونه پرسش لطفا با مشاورین ما تماس بگیرید :

02133988516

Showing 1–9 of 81 results

Show sidebar